top of page

A Blissful Nails & Spa  thẻ quà tặng là  món quà hoàn hảo cho bất kỳ dịp nào.   

Để mua thẻ quà tặng thực, vui lòng đăng nhập.

Thẻ eGift có sẵn để mua trực tuyến  để thuận tiện cho bạn .  

Chính sách thẻ quà tặng

Được đổi lấy hàng hóa & dịch vụ tại Spa. Không có giá trị quy đổi hoặc quy đổi thành tiền mặt. Giá trị của thẻ này sẽ không được thay thế nếu thẻ bị mất, bị đánh cắp, bị thay đổi hoặc bị phá hủy. Nó không hết hạn và sẽ không bị tính phí đối với số dư chưa sử dụng.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Gift%20Card%20sign_edited.jpg
bottom of page